BNP – Svagare än förväntat

Den senaste siffran för utvecklingen av BNP landade på en ökning om 1,9 procent för första kvartalet i jämförelse med första kvartalet förra året. Det visar SCB:s senaste statistik. Det som bidrog med till ökningen var ”Fasta bruttoinvesteringar ”. Jämför man med sista kvartalet 2013 så var dock BNP-siffran en minskning med 0,1 procent.

Stig Björne

BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerad (1), volymförändring (procent) – GDP production approach, working-day adjusted, change in volume (percent)

BNP från produktionssidan

2013:1

2013:2

2013:3

2013:4

2014:1

BNP till marknadspris

1,8

1,0

0,6

3,1

1,9

 

 

 

 

 

Varuproduktion (SNI A01-F43)

‑0,9

‑1,2

‑2,3

2,9

0,3

del Tillv. ind (SNI C10-C33)

‑1,7

‑3,1

‑4,4

3,1

‑3,1

Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)

3,3

2,1

1,8

4,5

3,4

S:a näringsliv (2)

1,8

1,0

0,4

4,0

2,3

Offentliga myndigheters produktion

0,2

0,5

‑0,5

1,0

1,2

Arbetsinsats, arbetade timmar

‑0,9

1,2

0,9

0,4

2,3

Procenttalen avser volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år, om inget annat anges. För användningssidan används faktiska värden. Störst tillskott till BNP-ökningen gav fasta bruttoinvesteringar vilket till stor del består av nya bostäder, ökningen var hela 7,7 procent och bidraget till BNP-ökningen var 1,3 procentenheter dvs en stor del av ökningen.

Den svenska importen ökade med 5,2 procent med exporten ökade mindre – med 3,0 procent. Nettot för handeln har minskat och bidrog med ett minus på 0,7 procentenheter på BNP-förändringen. Produktionen inom näringslivet ökade med 2,3 procent. Byggproduktion och produktion av motorfordon bidrog mest till uppgången. Antalet sysselsatta ökade med en procent och antalet arbetade timmar ökade med 2,3 procent. De disponibla inkomsterna för hushållen ökade med 3,8 procent (jämfört med ett år tidigare).

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.