Arbetsförmedlingens statistik

Man får olika data beroende på om man läser AKU:s eller Arbetsförmedlingens statistik. AKU menar att arbetslösheten ökar något, men AF:s  statistik säger att de arbetslösa fortsätter att minska, både i antal och som andel av den registerbaserade arbetskraften.

Stig Björne

Enligt arbetsförmedlingen är minskningen särskilt påtaglig bland unga och de med korta arbetslöshetstider.

Enligt AF uppgick antalet inskriva arbetslösa totalt till 377 000 personer och det korresponderar med åtta procent av arbetskraften – AKU visar högre siffror 437 000 eller 8,6 procent.

Minskningen av arbetslösheten enligt AF är 23 000 sedan april 2013 vilket motsvarar en minskning med 0,5 procentenheter. Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) uppgick till 14,6 procent av den registerbaserade arbetskraften, en minskning med 1,9 procentenheter sedan april månad förra året. Enligt AKU är arbetslösheten för de 15-24 år 25,7 procent – en inte oväsentlig skillnad om 11 procentenheter i arbetslöshet.

I april anmäldes 71 000 lediga jobb till AF vilket är 4000 fler än april 2013. Varslen var på en lägre nivå, 3 600 april 2014 mot 5 900 april 2013. 

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2013.

  • 8,0 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,5).Sammanlagt 377 289 personer (400 617)
  • 50 039 personer fick arbete (57 554)
  • 71 296 nya lediga platser anmäldes (67 145)
  • 3 627 personer varslades om uppsägning (5 512)
  • 21 572 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (25 649)
  • 193 690 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (201 232)
  • 183 599 personer deltog i program med aktivitetsstöd (199 385)

Sammantaget kan sägas att det ser allt bättre ut på arbetsmarknaden även om nivåer på arbetslösheten fortsatt är höga. De flesta prognoser pekar på en fortsatt minskning av arbetslösheten.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.