Arbetsförmedlingens statistik

Man får olika data beroende på om man läser AKU:s eller Arbetsförmedlingens statistik. AKU menar att arbetslösheten ökar något, men AF:s  statistik säger att de arbetslösa fortsätter att minska, både … [Read more...]

Stig Björne, hur ser du på den ekonomiska utvecklingen?

Stig Björne, vad tror du är på väg att hända med den svenska ekonomin? Stig Björne: Man kan se att den svenska arbetsmarknaden är på väg att bromsa in. Fram till i höst så har det funnits en viss … [Read more...]

Stig Björne: Arbetsmarknaden försämras – varslen ökar

Arbetsförmedlingen har kommit med sin senaste arbetsmarknadsstatistik och det gäller september månad. Arbetsmarknaden försvagades i september. Det syns en tydlig uppgång av antalet personer som … [Read more...]

Stig Björne om Arbetsmarknaden

De senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen visar att nivån på arbetslösheten stabiliseras på förhållandevis höga nivåer. Vid augusti månads slut var totalt 389 000 personer arbetslösa (antingen … [Read more...]

Stig Björne: Var finns de nya jobben?

Arbetsförmedlingen har kommit med en ny analys kring var de nya jobben kommer att finnas under 2012 och 2013. Arbetsförmedlingen pekar på att bli fler jobb inom teknik, data, restaurang och service. I … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten biter sig fast

Arbetsförmedlingens prognos för de kommande åren 2012–2013 pekar på att antalet med arbete kommer att öka med 5000 personer år 2012 och med 15000 personer år 2013. Det är med andra ord ingen stor … [Read more...]