Något högre inflation

I juni ökade inflationen något från extremt låga nivåer. Inflationstakten (år) var 0,2 procent i juni, vilket är en uppgång sedan maj då den var minus 0,2 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8 procent i juni.

Stig Björne

Inflationstakten (KPI under de senaste tolv månaderna) var alltså 0,2 procent i juni. Störst effekt på inflationstakten under juni månad hade minskade räntekostnader (-5,0 procent sedan juni 2013), som påverkade nedåt med 0,3 procentenheter, medan höjda hyror (1,7 procent) påverkade uppåt med 0,2 procentenheter. Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,8 procent i juni 2014, vilket är en uppgång från maj då den var 0,4 procent. Från maj 2014 till juni 2014 steg KPIF med 0,2 procent. Under samma period förra året sjönk KPIF med 0,1 procent.


Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.