Blygsam ökning av BNP

SCB:s första preliminära beräkning av utvecklingen av bruttonationalprodukten pekar på en ökning om 1,9 procent för andra kvartalet 2014 i jämförelse med samma kvartal förra året (korrigerad för kalendern). Och man kan nog säga att det återigen är de svenska hushållens konsumtionsvilja som bidrar mest till ökningen.

Stig Björne

Noterbart är att den faktiska BNP-förändringen uppgick till 1,4 procent men när korrigerar gjorts för kalendern så landade förändringen på 1,9 procent (alltså 0,5 procentenheter högre). Andra kvartalet 2014 innehöll en arbetsdag mindre än andra kvartalet 2013. Det innebar att den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen blev 0,5 procentenheter högre än BNP-utvecklingen i faktiska tal som var 1,4 procent.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,9 procent. Utgifter för el och uppvärmning minskade och drog ned utvecklingen. Sammantaget bidrog hushållens konsumtionsutgifter med 1,4 procentenheter till BNP-utvecklingen. Den svenska exporten ökade med 1,7 procent medan importen ökade med 3,6 procent. Exportnettot minskade och drog ned BNP-utvecklingen med 0,7 procentenheter.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.