Stig Björne: Senaste siffrorna från SCB – Inflationen fortsatt låg

SCB har korrigerat takten för inflationen i juli. De senaste siffrorna säger att inflationstakten var 0,0 procent i juli vilket är en minskning från juni då den var 0,2. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,6 procent i juli.

 Stig Björne

Inflationstakten, (förändringen av KPI) under de senaste tolv månaderna, var alltså noll procent. Störst effekt på inflationstakten under juli månad (jämför med ett år tillbaka) hade minskade räntekostnader (-5,9 procent sedan juli 2013), som påverkade nedåt med 0,3 procentenheter. Nedgången motverkades av höjda hyror (1,7 procent) som påverkade uppåt med 0,2 procentenheter.

Ser man till inflationen utan ränteförändringar enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 0,6 procent i juli 2014, från juni då den var 0,8 procent. Från juni till juli 2014 sjönk KPIF med 0,2 procent. Under samma period förra året sjönk KPIF med 0,1 procent.

KPIF för juli 2014 var 201,92 (1987=100). KPI för juli 2014 var 313,67 (1980=100).

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.