Lägre KPI

Konsumentprisindex minskade under augusti med 0,1 procent jämfört med juli. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,1 procent. Inflationstakten var -0,2 procent i augusti, vilket är en nedgång sedan juli då den var 0,0 procent.

Stig Björn

Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF det vill säga när man räknar bort ränteförändringar från KPI) var 0,5 procent i augusti. Många siffror blir det men priserna ökade alltså med en halv procent bortsett från ränteförändringar. Det som höll tillbaka priserna var prissänkningar på paketresor (-10,3 procent) påverkade nedåt med 0,2 procentenheter, prissänkningar på livsmedel (-0,6 procent), drivmedel (-1,8 procent), utrikes flygresor (-12,2 procent).

Det som påverkade i den andra riktningen dvs mot högre priser var ökade priser på kläder och skor (5,4 procent) som påverkade KPI uppåt med 0,3 procentenheter från juli till augusti. Även prishöjningar på el (1,3 procent) och logi (6,9 procent) påverkade uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Inflationstakten – alltså förändringen av KPI under de senaste tolv månaderna, var -0,2 procent i augusti, vilket är en nedgång från föregående månad då den var 0,0 procent.

Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall. HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation i Sverige) var 0,2 procent i augusti 2014, en minskning från 0,4 procent. Från juli till augusti var priserna oförändrade enligt HIKP. Under samma period föregående år steg konsumentpriserna med 0,1 procent enligt HIKP.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.