Lägre bolagsskatter

Konjunkturinstitutet har haft ett regeringsuppdrag där man har sett över bolagsskatternas utveckling internationellt. Bakgrunden är att den allt mer globaliserade ekonomin har gjort att skattebaser — … [Read more...]