Inflationen minskar enligt SCB

Inflationstakten i den svenska ekonomin dalar. Under september var inflationen 0,4%, en minskning sedan augusti då den var 0,7%. Konsumentprisindex (KPI) steg med i genomsnitt 0,4% från augusti till … [Read more...]