Högre skatteintäkter 2012/2013

2013 års taxering av 2012 års inkomster visade på en hygglig ökning av den beskattningsbara förvärvsinkomsten fysiska personer, knappt 70 miljarder kronor vilket motsvara ca fyra procent. Totalt … [Read more...]

SCB: Slutliga inkomster och skatter för 2012

SCB har presenterat slutliga inkomster och skatter för 2012. Sammanställningen visar att under 2012 så låg medianinkomster på knappt 280 000 och hade ökat med 2,2 procent under året. Sett i ett längre … [Read more...]