Ekonomin i landstingen 2013

De svenska Landstingen och regionerna (finns ju både ock nu för tiden) hade 2013 ett negativt resultat om 1,8 miljarder vilket är en resultatförsämring med nästan sju miljarder (6,7) i jämförelse med … [Read more...]