Stark ökning av BNP

Nu har SCB ändrat i Nationalräkenskaperna enligt den uppdaterade förordningen Europeiska National- och regionalräkenskapssystemet 2010 (ENS 2010). Ändringarna har gjort att Sverige har fått en högre … [Read more...]