Orderingången minskar i den svenska industrin

Under mars 2013 så var orderingången till den svenska industrin relativt god. Det var en uppgång. Siffrorna för april visar på en nedgång om 10,3 procent (säsongsrensat) i jämförelse med mars. Jämför … [Read more...]