Förstärkt valutareserv

Första kvartalet gav betalningsbalansen ett överskott i bytesbalansen om 68 miljarder kronor. Därmed stärktes bytesbalansen med 4 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. … [Read more...]