Dålig export 2013 men ökad handel 1:a kvartalet 2014

Förra året var ett dåligt år för den svenska exporten. Under året minskade varuexporten i volym (värde i fasta priser) med drygt tre procent (3,5). Stig Björne Även importen föll men något … [Read more...]