Stockholmsbörsen 2007-2011

Utvecklingen på börsen 2007-2011

Stockholmsbörsen – de senaste fem åren – toppade under hösten år 2007 på runt 420. Sedan gick utvecklingen långsamt nedåt för att störtdyka under hösten 2008 ned till ca 200. Alltså mer än en halvering av värdet på Stockholmsbörsen. Sedan gick det sakta men säkert uppåt under 2009 och 2010.

I början av januari i år 2011 toppade Stockholmsbörsen på ca 370, alltså väsentligen lägre än toppen år 2007. Börsen föll sedan tillbaka och en ny topp infann sig under mitten av maj och den var ungefär lika hög som i januari.

Därefter har OMX-indexet fallit rejält och ligger i mitten av september på ca 290. I år har börsen (OMX-indexet) backat med när 23 procent. Frågan är hur mycket mer den kommer att gå ned ytterligare?

Se artikel från DN om raset 2008, börsen backade över 40 procent

 /Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.