Skuggdirektionen

Dagens Industri har en skapelse som kallas för Skuggdirektionen. Där har man samlat ett antal personer med varierande erfarenhet av penningpolitik och nationalekonomi bland annat Harry Flam (professor … [Read more...]

Färre får bidrag i Sverige

Antalet personer med bidrag har över tid minskat mätt som helårspersoner eller helårsekvivalenter. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med … [Read more...]

Konsumentprisindex sjönk – inflationen ”ökar”

Från juni till juli 2013 sjönk konsumentprisindex (KPI) med i genomsnitt 0,1 procent. Till nedgången den senaste månaden bidrog prissänkningar (läs realisation) på kläder och skor (-7,4 procent) med … [Read more...]

Stig Björne: Ökad nybilsförsäljning

En indikator på konjunkturens utveckling – dock inte ett absolut mått – är försäljningen av nya bilar. De senaste siffrorna visar att för juli månad 2013 nyregistrerades 20 600 personbilar vilket är … [Read more...]

Minskat värde på handelsnettot

I juni 2013 uppgick värdet på varuexporten från Sverige till ca 88 miljarder kronor och värdet på importen till Sverige till ca 84 miljarder. Nettot uppgick således till ca 4 miljarder. För juni 2012 … [Read more...]

Fortsatt höga livsmedelspriser i Sverige

Eurostat (och SCB) har jämfört livsmedelspriserna i Europa. Och undersökningen visar att Sverige fortsatt har förhållandevis höga priser, fjärde högst i Europa. I genomsnitt låg prisnivån för … [Read more...]

Ökad omsättning för restaurangbranschen

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 2,7 procent under maj, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för lunch och kvällsrestaurangerna, som ökade med 6,4 procent. Under maj månad … [Read more...]

Lägre produktion inom näringslivet

Under april 2013 så minskade produktionen inom det svenska näringslivet med en dryg procent (1,2) i jämförelse med mars och korrigerat för säsongseffekter. I jämförelse med samma månad förra året … [Read more...]

Koncentrerad FoU inom läkemedels-, optik-, fordons-, el- och datorindustrin

Under år 2011 spenderade det svenska näringslivet drygt 80 miljarder kronor. Av dessa resurser så är koncentrationen ganska hög i ett fåtal branscher. Över hälften av dessa 80 miljarder kommer från … [Read more...]

Konjunkturbarometern – Långsam återhämtning inleds

Under det första kvartalet var den ekonomiska tillväxten i Sverige relativt hög. Men än så länge räcker varken omvärldens eller inhemsk efterfrågan för att dra Sverige ur lågkonjunkturen. … [Read more...]