Stig Björne – saxat från di.se

DI om Grekland

DI om Grekland

Apropå banker och Grekland… från dagens DI.se intervju med Henrik Lundin, chefsstrateg på Nordea. www.di.se

Han menar att upplösningen på Greklands skulddrama inte behöver leda till massiva börsras, men då krävs det att spridningseffekterna till andra länder stoppas. Nordeas chefsstrateg Henrik Lundin varnar sparare som tycker att börsen är billig.

Finansmarknaden ställer sig inte längre frågan om, utan när och hur, grekerna ställer in betalningarna. Det är framför allt hur konkursen kommer att gå till som blir avgörande för hur beskedet tas emot av börsen.

Henrik Lundin, Nordeas chefsstrateg, tror inte att ett konkurs-besked medför att börsen faller lika mycket som den gjorde när Lehman Brothers gick i putten hösten 2008. Stockholmsbörsen förlorade då hälften av sitt värde på bara några månader.

Så hur kommer börsen att reagera när nyheten väl dimper ner?
”Det som är viktigt, förutom storleken på återbetalningen, är om politikerna har en plan för hur man ska hantera spridningseffekterna från Grekland. Har man ingen plan så kommer marknaden direkt att spekulera i vilket som är nästa land till rakning. Om vi hamnar i den sitsen så kommer det att vara extremt negativt för aktiemarknaden”, säger Henrik Lundin.

/Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.