Stockholmsbörsens utveckling

Så är vi då inne i en period av kraftig turbulens, ibland kan man bli förvånad att det händer först under andra delen av 2011. Osäkerheterna har funnits under rätt lång tid, rejäla underskott i en lång rad länders statsbudgetar, överskuldsättning i Grekland, Italien, Japan, USA med flera länder och därutöver rätt uttömda möjligheter att stimulera ekonomierna bortsett från en låg ränta. Att kriser kommer är känt men exakt vad som utlöser dem är inte alltid lika klart.

Tittar man fem år bakåt på Stockholmsbörsen utveckling (OMX All Share) ser man den dramatiska utvecklingen från andra och tredje kvartalet 2007 ned till bottennoteringen runt årsskiftet 2008/2009. Index mer än halverades på knappt ett och ett halvt år. Under denna period var det också perioder av längre uppgångar eller åtminstone ”sidled” och vissa uppgångar. Allt innan konkursen av Lehman Brothers då allt störtdök.

Perioden av uppgång som började under 2009 höll i sig i ungefär två år och index toppade en bra bit under 400. Börsen började gå ned lite försiktigt under första halvåret i år men störtdök sedan i juli för att nu gå i sidled.

Situationen nu är höga bolagsvinster, en konjunktur som bromsar in och skuldkris i delar av EU. Det borde tala för en dyster börsutveckling? Men frågan är vilken utveckling som är diskonterad i kurserna idag om man talar generellt.

Jag tror nivån är lägre sista december än idag, men jag kan ha fel.

 

/Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.