Tufft för Spanien

Tufft för Spanien
Den spanske premiärministern Mariano Rajoy sade på onsdagen att ”Den spanska ekonomiska situationen är extremt svår”, där vissa offentliga institutioner inte har tillgång till kapitalmarknaderna vilket hindrar dem från att refinansiera sina skulder.
Mariano Rajoy fällde uttalandet vid ett partimöte på onsdagen, enligt Bloomberg News. Han sa att det var ”svårt” att inte inkludera en höjning av momsen i den nya åtstramningsbudgeten, och att alternativet till budgetnedskärningar är ”mycket värre”. Han fortsatte och sa att regeringen ”vet vad som måste göras”, och beskrev utmaningen som landet står inför som ”gigantisk”. De beslutade åtgärderna kommer inte ha någon effekt på kort sikt, enligt Mariano Rajoy. Effekterna kommer först att visa sig på medellång sikt. Spaniens statsskuld kommer att hinna fortsätta växa, den har nu kommit upp i 80 procent av BNP och det är svårt att se var den planar ut. Både Tyskland och Frankrike har statsskulder som ligger på spanska nivåer, för att inte tala om Italien, USA och Japan.

Den ekonomiska oron för Spanien växer och vid onsdagens försäljning av statspapper blev räntorna för första gången i år högre än vid föregående emission. Tioårsräntan har gått upp till den högsta nivån på tre månader. På onsdagen sålde Spanien statspapper för sammanlagt 2,59 miljarder euro, motsvarande 22,8 miljarder kronor, på tre olika löptider. Emissionen av statspapper blev dock en besvikelse för den hårt prövade regeringen. Efterfrågan var svag och den avsedda volymen om 3,5 miljarder euro nåddes inte på grund av svag efterfrågan. Marknadens skepsis märktes också genom att räntenivåerna blev högre.
De två löptider där man nyligen sålt statspapper blev räntorna högre än vid den närmaste föregående tillfälle. Detta gör att den trend med fallande räntor vid nyupplåning som inleddes runt årsskiftet där Spanien, och även Italien, med bränsle från centralbanken ECB:s frikostiga lån, har brutits. De spanska marknadsräntorna har den senaste tiden dock börjat röra sig uppåt. Det beror bland annat på att landet för en tid sedan ensidigt förklarade att målet för årets budgetunderskott inte kommer att nås. Tioårsräntan hade vid 11-tiden stigit till 5,58 procent. det är den högsta nivån sedan 11 januari.

En redan nedstämd Stockholmsbörs backade enligt di.se ytterligare på beskedet om det svaga resultatet för den spanska emissionen och kronan försvagades något. Bidragande till marknadsreaktionen kan ha varit ett uttalande om Portugal från EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn. ”Från EU:s sida vore det klokt att förbereda sig på att någon form av brygga måste byggas när Portugal återvänder till marknaderna”, sa han i finsk tv, enligt nyhetsbyrån Direkt. Den officiella linjen har hittills varit att Portugal kommer att klara sig utan ytterligare nödlån.

Man kan sluta sig till att krisen för vissa Euro-länder är långt ifrån över och att osäkerheterna kommer att bestå under lång tid framåt.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.