Stig Björne: Svensk BNP fortsatt hyggligt stark

Statistisk Centralbyrån (SCB) redovisar kvartalsvisa siffror för utvecklingen av den svenska bruttonationalprodukten. För årets andra kvartal visar den första preliminära sammanställningen av nationalräkenskaperna en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) med 2,3 procent.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.