Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar

Den svenska ekonomin har 2012 visat en bra tillväxten jämfört med ett svagare 4:e kvartal 2011. Tillväxten har avstannat i Europa men Sverige har bra motståndskraft. Låg varuimport innebar att utrikeshandeln plussade på tillväxten 2:a kvartalet. Svensk bruttonationalprodukt har 2012 varit en av de starkare i hela Europa, men det ekonomiska läget kan snabbt förändras.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.