Börsåret 2013?

Hur kommer då Stockholmsbörsen att utvecklas under 2013? Som vanligt är det ingen som med säkerhet kan säga något, då det beror på att inget ”oförutsett” händer. Nordeas expert Henrik Lundin har vidlagt sin syn på frågan.

Sammanfattningsvis tror han att det blir ett hyggligt börsår 2013 med en uppgång uppemot närmare 10 procent. Nordeas chefsstrateg Henrik Lundin tror alltså att det finns anledning att vara optimistisk även inför utvecklingen på börsen under 2013. Det han pekar på som det stora orosmolnet är skuldkrisen i Europa. Och den lär väl inte få någon permanent lösning med mindre än att alla skuldtyngda länder får igång en stark tillväxt och att det inte dyker upp nya stora krishärdar.

”Stockholmsbörsen steg under 2012 med runt 15 procent och andra tillväxtländer har visat uppgångar på över 20 procent. När vi nu går in i ett nytt år tror jag att det är motiverat att förvänta sig en fortsatt positiv utveckling. Den huvudsakliga risken är till stor del densamma som för 2012; skuldkrisen i Europa.”

Om börsutvecklingen 2013

”Det är svårt att göra en prognos för ett helt år, men det finns skäl att vara optimistisk. Ett normalt år kan man som investerare förvänta sig en uppgång med 8-9 procent för börsen, men flera faktorer talar för att 2013 blir bättre än ett normalt år. Stockholmsbörsen, och även andra aktiemarknader, har en attraktiv värdering i förhållande till andra tillgångsslag i historisk jämförelse. Företagen ser även ut att kunna prestera vinstökningar på runt 10 procent nästa år och vi ser också konjunkturella förbättringar i världens största ekonomier, vilket är oerhört viktigt för Stockholmsbörsen med sin exporttunga prägel. Svenska bolag och aktier påverkas betydligt mer av vad som händer i vår omvärld än det svenska ekonomiska läget i placeringssammanhang.”

Han pekar på att det är politiken som kommer att bli en dominerande faktor. Budgetförhandlingarna i USA kan påverka förutsättningarna dramatiskt och skuldkrisen i Europa. Men det är bolagens vinster som styr ytterst. Han pekar på att det finns vinstförväntningar på omkring 10 procent och man kan se tendenser till återhämtning i USA och Kina.

Han menar att börsen har bäst förutsättningar nästa år vad gäller avkastning på kapital, men att det viktigaste är att man har en portfölj som stämmer överens med sin egen risktolerans. Nordea ser fortarande bra möjligheter för vissa räntebärande instrument, till exempel high yield-obligationer och tillväxtmarknadsobligationer.

Så summa summarum kan man säga att om inget oförutsett händer (eller att man i USA inte kommer överens om budgeten) så kan det bli ett ganska bra börsår. Med någonstans mellan 5-10 procent i uppgång.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.