Riksgälden om Sveriges statsskuld

RiksgäldenRiksgälden – som hanterar den svenska statsskulden – har redovisat ny statistik kring statens affärer. Statistiken visar att statens betalningar i december resulterade i ett lägre underskott än beräknat.

År 2012 blev underskottet 24,9 miljarder kronor, enligt Riksgälden. Men trots underskottet av 2012 års betalningar är statsskuldens andel av BNP fortsatt på mycket låga nivåer (åtminstone i jämförelse med de flesta länderna inom OECD). Statskulden uppgår till 32 procent. Senast statsskulden låg på denna låga nivå var i slutet av 1970-talet så det var ett tag sedan.

I absoluta tal uppgick statsskulden till 1 153 miljarder kronor i slutet av 2012 vilket då motsvarar 32 procent av BNP. Statsskulden som andel av BNP har sjunkit till dagens nivå från närmare 80 procent 1995. I början av 1990-talet hade Sverige mycket stora årliga underskott i statsbudgeten. I relation till BNP toppade underskotten på tvåsiffrigt när det var som värst. Men sedan 1995 har BNP vuxit relativt kraftigt och statsbudgeten var varit under god kontroll.

Det som bidragit mest till den lägre nivån är kraftiga nerdragningar av utgifter under mitten av 90-talet och en stark ekonomisk tillväxt. Staten har också fört över pengar från AP-fonderna till statskassan och sålt aktier i statliga bolag. Utslaget per invånare i Sverige är statsskulden 122 000 kronor.

Läs mer hos www.riskgalden.se

Läs mer om statsskuld

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.