Orderingången minskar i den svenska industrin

Under mars 2013 så var orderingången till den svenska industrin relativt god. Det var en uppgång. Siffrorna för april visar på en nedgång om 10,3 procent (säsongsrensat) i jämförelse med mars. Jämför man april 2013 med april 2012 så ökade däremot orderingången med 1,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

Minskningen under april beror framför allt på minskningar inom ”annan transportmedelsindustri” och ”elektronikvaruindustrin”, vilka var de branscher som ökade mest föregående månad (inte så konstigt att dessa minskade således). Trots den stora nedgången för den totala industrin redovisades stor uppgång i motorfordonsindustrin vars order till exportmarknaden ökade mest. Februari-april 2013, ökade orderingången med 5,7 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, november 2012-januari 2013, i säsongrensade tal. Ökningen förklaras av de positiva utvecklingarna i februari och mars.

Uppdelat på hemma- och exportmarknaden redovisades nedgångar på 21,8 respektive 0,2 procent på månadsbasis. Hemma- och exportmarknadens tremånadersjämförelser visade, likt den totala marknadens, positiva utvecklingstal på 10,3 respektive 2,4 procent.

Sett på årsbasis så fortsätter den goda utvecklingen och det är nu den tredje månaden i rad som den ökar. I april ökade orderingången med 1,7 procent jämfört med april föregående år. Motsvarande jämförelse för hemma- och exportmarknaden gav ett splittrat resultat med en nedgång på 4,6 procent på hemmamarknaden medan exportmarknaden ökade med 6,5 procent.

Läs mer på www.scb.se.

Industrins leveranser minskade med en halv procent under april i jämförelse med månaden innan (säsongsrensat) Fördelat på hemma- och exportmarknaden visade nedgång på 1,7 procent för hemmamarknaden medan exportmarknaden ökade svagt med 0,3 procent.

På årsbasis minskade de totala leveranserna med 2,1 procent i kalenderkorrigerade tal. För hemmamarknaden visade motsvarande jämförelse en nedgång på 6,1 procent medan leveranserna på exportmarknaden ökade med 0,9 procent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.