Ökad omsättning för restaurangbranschen

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 2,7 procent under maj, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för lunch och kvällsrestaurangerna, som ökade med 6,4 procent.

Under maj månad 2013 ökade restaurangbranschens försäljning (mätt i volym) med 2,7 procent. De flesta delbranscher hade en positiv utveckling och extra bra gick det för ”lunch och kvällsrestaurangerna” som ökade mer än sex procent samt kaféerna, också med en ökning på mer än sex procent.

Lunch- och kvällsrestauranger, som är den största kategorin, har hittills i år ökat försäljningsvolymen med 4,7 procent jämfört med samma period förra året. Mätt i löpande priser så ökade försäljningen med 4,7 procent under maj 2013 i jämförelse med maj 2012. Givet att inflationen är mycket låg så är det en förhållandevis kraftig ökning.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar utvecklingen med att restaurangmarknaden som helhet fortsätter att växa i volym. Hittills har den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen vuxit med 3,2 procent under 2013. Restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt var mycket optimistiska i juni. Endast 9 procent av företagen tror på minskad efterfrågan på några månaders sikt. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för juni 2013.

Försäljningsutveckling maj

  Omsättning mkr, inkl moms Förändring 2012-2013 i procent
Maj 2012 2013 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 9 057 9 482 4,7 2,7
Hotellens restaurangförsäljning 1 349 1 293 ‑4,1 ‑6,0
Kaféer/Konditorier 485 526 8,4 6,3
Snabbmatsrestauranger 1 116 1 206 8,1 6,0
Lunch- och kvällsrestauranger 3 874 4 205 8,5 6,4
Trafiknära restauranger 709 723 2,0 0,0
Nöjesrestauranger, pubar, barer 1 012 1 095 8,2 6,2
Personalrestauranger 512 435 ‑15,1 ‑16,8

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Totalt sett uppgick restaurangmarknaden 2012 till cirka 100,4 miljarder kronor inklusive moms.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.