Konjunkturinstitutet: Besparingskrav efter valet?

Myndigheten Konjunkturinstitutet menar att det kommer att krävas neddragningar i statsbudget för perioden 2015-2017 mot bakgrund av ökade kostnader för bland annat omsorgssektorn. Samtidigt räknar man med att BNP ökar med 1,5 procent 2013 och 2,5 procent 2014.

Mot den bakgrunden menar konjunkturinstitutet att regeringen kan försvaga de offentliga finanserna för att motarbeta lågkonjunkturen (sänka skatter eller ökade satsningar). Men att det bör vara temporärt för annars kommer man inte nå överskottsmålet.  Konjunkturinstitutet tror också att den nuvarande räntan väntas ligga kvar till 2015 och hushållens skuldnivåer inte är någon överhängande fara.

Det är ju ett val 2014 så frågan är hur frågan om åtstramningar efter valet 2015-2017 hanteras i debatten?

Läs mer på www.konj.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.