Stig Björne: Tudelad arbetsmarknad enligt Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet har presenterat sin senaste rapport om lönebildningen på svensk arbetsmarknad. I denna pekar man på att arbetsmarknaden blir allt mer tudelad mellan de som är fast etablerade på … [Read more...]

Barometerindikatorn: Under oktober ökade indikatorn med 2,8 enheter

Den så kallade Barometerindikatorn som mäter temperaturen i svensk ekonomi och inte minst riktningen har presenterats av Konjunkturinstitutet. Under oktober ökade indikatorn med 2,8 enheter, från … [Read more...]

Konjunkturinstitutet kommenterar budgeten

Konjunkturinstitutet har lämnat kommentarer till Regeringens budget som ska klubbas i december. Man bedömer bland annat att reformerna inom arbetsmarknadspolitiken leder till lägre arbetslöshet – men … [Read more...]

Konjunkturinstitutet: Trögt för svenska ekonomin

Många tecken tydde på att den svenska ekonomin var på gång mot en högre tillväxt. Det visar Konjunkturinstitutets senaste Konjunkturbarometer. Det oroliga läget i världen och den tröga återhämtningen … [Read more...]

Stig Björne: Avvaktande konjunktur enligt Konjunkturinstitutet

Härförleden presenterade Konjunkturinstitutet sin konjunkturbarometer för juli – den så kallade Barometerindikatorn. Enligt detta sätt att mäta utvecklingen så pekar den på att det inte är någon … [Read more...]

Konjunkturbarometern

Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer visar att det ljusnar för den svenska ekonomin men att det tar tid och detta i huvudsak beroende på att den svenska exporten utvecklas svagt. … [Read more...]

Konjunkturinstitutets recension av vårbudgeten

Myndigheten Konjunkturinstitutet (K-inst) har kommenterat eller recenserat Regeringens vårbudget och de ekonomiska bedömningar finansdepartementet har gjort. Stig Björne Övergripande pekar … [Read more...]

Konjunkturinstitutet – Hållbara finanser på sikt?

På uppdrag av regeringen gör Konjunkturinstitutet årligen långsiktiga framskrivningar av de offentliga finanserna och beräkningar av hållbarheten i de offentliga finanserna inklusive S2-indikatorn, … [Read more...]

Konjunkturinstitutet: Besparingskrav efter valet?

Myndigheten Konjunkturinstitutet menar att det kommer att krävas neddragningar i statsbudget för perioden 2015-2017 mot bakgrund av ökade kostnader för bland annat omsorgssektorn. Samtidigt räknar man … [Read more...]

Konjunkturbarometern – Långsam återhämtning inleds

Under det första kvartalet var den ekonomiska tillväxten i Sverige relativt hög. Men än så länge räcker varken omvärldens eller inhemsk efterfrågan för att dra Sverige ur lågkonjunkturen. … [Read more...]