Fortsatt prisuppgång på bostäder

Ökningen av huspriserna fortsätter. Även den senaste perioden november-januari så steg priserna med en procent i jämförelse med augusti – oktober 2013. Ser man över ett år så uppgår ökningen till fyra procent för hela riket.

Stig Björne

Snittpriset för ett småhus uppgick till drygt 2,2 miljoner kronor under perioden november 2013 – januari 2014. Högsta priserna är i Stockholms län och det lägsta medelpriset i Västernorrlands län. Ökningen om fyra procent av priset på ”genomsnittshuset” uppgår till 88 000 kronor bara under det senaste året.

Prisförändringar regional på årsbasis så har priserna ökat i 19 av 21 län. Den största prisuppgången återfinns i Västerbottens län med 10 procent, följt av Norrbottens län med 9 procent. Inget län redovisade sjunkande priser på årsbasis. Ökningen i storstäderna uppgår till 5-7 procent.

Månad Antal köp Medelpris i 1000-tals kr Medeltaxeringsvärde i 1000-tals kr Köpeskillingskoefficient (K/T-tal) Procentuell förändring från föregående månad
1301 3 376 2 256 1 623 1,42
1302 3 301 2 162 1 550 1,42 0
1303 3 710 2 168 1 553 1,43 +1
1304 3 463 2 137 1 510 1,44 +1
1305 4 149 2 120 1 503 1,44 0
1306 4 587 2 207 1 550 1,45 +1
1307 5 332 2 138 1 494 1,46 0
1308 5 990 2 186 1 516 1,47 +1
1309 4 398 2 080 1 443 1,47 0
1310 5 084 2 096 1 455 1,47 0
1311 5 107 2 211 1 516 1,49 +1
1312 3 712 2 292 1 568 1,49 0
1401 [1] 768 2 186 1 523 1,45 ‑2

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.