Fortsatt prisuppgång på bostäder

Ökningen av huspriserna fortsätter. Även den senaste perioden november-januari så steg priserna med en procent i jämförelse med augusti – oktober 2013. Ser man över ett år så uppgår ökningen till fyra … [Read more...]