Ännu lägre inflation i mars

Det fortsätter vara låg inflation i den svenska ekonomin. Bara någon dag efter räntebeskedet från Riksbanken presenterar SCB nya inflationssiffror.

Stig Björne

Inflationstakten var minus 0,6 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var minus 0,2 procent. Från februari 2014 till mars 2014 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Inflationstakten, förändringen av KPI, var oförändrat från februari 2014 till mars 2014. Den senaste månaden bidrog prishöjningar på kläder (2,6 procent) uppåt med 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av lägre priser för gruppen rekreation och kultur (-0,8 procent) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Inflationstakten de senaste tolv månaderna, var -0,6 procent i mars, vilket är en nedgång sedan februari då den var -0,2 procent. Deflation med andra ord. Till nedgången det senaste året bidrog minskade räntekostnader, lägre elpriser med mera. Det som motverkade nedgångar var höjda hyror bland annat.

Ser man till måttet som mäter den underliggande inflationen KPIF (KPI med fast ränta) så var inflationen 0,0 procent i mars också det en nedgång från februari då den låg på 0,4 procent.

Enligt Dagens Industri har inflationen inte varit så låg sedan 2009 och de analytiker man refererar till menar att nu måste det till en räntesänkning vid Riksbankens möte i Juli.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.