Hushållens bostads- och konsumtionslån ökar

Riksbanken sänkte ju reporäntan ned till noll häromveckan. Tidigare har man hållit emot räntesänkningar just mot bakgrund av de svenska hushållens skuldsättningsgrad. Och det har inte blivit bättre. … [Read more...]

3000 miljarder kronor i lån

Så mycket hade de svenska hushållen i lån från banker och andra finansinstitut under augusti 2014. Ser man till den årliga ökningen så var den (från augusti 2013) så var den drygt 150 miljarder kronor … [Read more...]

Reporäntan ligger kvar

Som väntat beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent. Riksbanken tror – precis som tidigare – att det dröjer en bra stund innan räntan höjs. Man tror att det … [Read more...]

Reporäntan rejält lägre

I veckan beslutade Riksbanken att sänka räntan – och denna gång tog man i rejält. De flesta trodde nog att sänkningen skulle inskränka sig till 0,25 procent men nu tog man i och sänkte med 0,5 procent … [Read more...]

Stig Björne: Företagsundersökning från Riksbanken

Riksbanken har presenterat sin företagsundersökning för maj månad. Den visar glädjande nog att konjunkturen har blivit bättre sedan början på året. Riksbankens undersökning visar också att framstegen … [Read more...]

Hushållens skuldsättning

Riksbanken har i dagarna presenterat en rapport över de svenska hushållens skuldsättning. Rapporten pekar på att hushållens skulder har vuxit kraftigt de senaste åren och är även höga i ett längre … [Read more...]

Reporäntan ligger kvar

Riksbankens räntebesked lev att reporäntan ligger kvar på 0,75 procent och man förväntar sig att räntan ligger kvar på denna förhållandevis låga nivå till våren 2015, samtidigt öppnar man för en … [Read more...]

Ännu lägre inflation i mars

Det fortsätter vara låg inflation i den svenska ekonomin. Bara någon dag efter räntebeskedet från Riksbanken presenterar SCB nya inflationssiffror. Stig Björne Inflationstakten var minus 0,6 … [Read more...]

Riksbanken – Ingen förändring av reporäntan

Inte oväntat så lämnade Riksbanken reporäntan oförändrad mot bakgrund av den tidigare sänkningen i december och – i deras syn – positiva konjunkturutsikterna för året. Stig Björne Man tror på … [Read more...]

Riksbanken – inflationsmålet

Den svenska Riksbanken har ett mål för inflationen i Sverige. Målet är att ökningen av KPI (Konsumentprisindex) ska var två procent. Anledningen till att man definierat målet genom KPI beror på … [Read more...]