Konjunkturinstitutets recension av vårbudgeten

Myndigheten Konjunkturinstitutet (K-inst) har kommenterat eller recenserat Regeringens vårbudget och de ekonomiska bedömningar finansdepartementet har gjort.

Stig Björne

Övergripande pekar Konjunkturinstitutet på att Regeringens prognos av den ekonomiska utvecklingen ligger nära den egna men att Regeringen på längre är mer optimistisk vad gäller den ekonomiska utvecklingen (BNP) och utvecklingen av sysselsättningen.

Enligt Konjunkturinstitutet är den största skillnaden i bedömningarna hur utvecklingen av de offentliga utgifterna kommer att se ut.

Regeringens beräkning av de offentliga utgifterna på några års sikt är väsentligt lägre än Konjunkturinstitutets — skillnaden är ca 90 miljarder kronor 2018. Den huvudsakliga förklaringen är att regeringens beräkningar baseras på att inga nya beslut om utgifter fattas (oförändrade regler). Konjunkturinstitutet är generellt mycket kritiska till Regeringens prognos för de offentliga utgifterna.

Man menar att utvecklingen:

kommer att tvinga fram betydande skattehöjningar för att det finansiella sparandet i offentlig sektor ska uppgå till drygt 1 procent av BNP 2018, vilket krävs för att överskottsmålet för de offentliga finanserna ska uppnås.”

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.