Stig Björne: Ekonomin bättre enligt Nordea

Nordea har presenterat sin senaste genomgång av den ekonomiska utvecklingen i Norden och världen. Nordea pekar på att det finns en rad tecken i den svenska ekonomin som gör att utvecklingen kan bli alltmer positiv.

Stig Björne

Däribland förbättring av exporten, väl rustade hushåll, expansiv finans- och penningpolitik vilket gör att tillväxten ökar de kommande kvartalen. Hushållen uppvisar redan idag en hög efterfrågan och investeringarna tog ordentlig fart under första kvartalet. Bankens bedömning – mot bakgrund av den fortsatt låga inflationen – är att Riksbanken sänker reporäntan i juli och att det inte blir någon räntehöjning förrän nästa sommar då inflationen bedöms vara något högre.

Vidare tror man att den svenska Kronan stärks mot euron samtidigt som den försvagas mot dollarn givet att den amerikanska ekonomin utvecklas än bättre än den svenska.

Vad gäller övriga nordiska länder så noterar man att den danska ekonomi ”vaknar långsamt upp ur sin törnrosasömn”. Reallönerna ökar, hushållens förmögenhet stiger och optimismen ökar. Den danska bostadsmarknaden, som haft något av en fastighetskris, har stabiliseras och priserna stiger. Det är dock inte utan risk på nedsidan. Vidare har den norska ekonomi överraskat positivt men under Nordeas prognosperioden väntas emellertid ekonomin växa något långsammare då bland annat oljesektorn inte investerar lika mycket som tidigare. Inflationen är i linje med Norges Banks inflationsmål på 2 procent och styrräntan ligger därmed kvar oförändrad på 1,5 procent.

Finland anses vara ”sorgebarnet” då man har haft recession i tre år och den ekonomiska utvecklingen har inte varit så dålig sedan 1990-talet. BNP faller med 0,5 procent i år och finsk ekonomi har påverkats negativt av en svag global efterfrågan.

Nordea bedömer att tillväxten globalt ökar till 3,5 procent i år och nästa år blir den runt 4 procent. vilket är över det historiska snittet de senaste 20 åren. Viktiga exportmarknader för de nordiska länderna såsom USA, Tyskland och Storbritannien bidrar till återhämtningen. Euroområdet som helhet har lämnat recessionen bakom sig även om större länder som Frankrike och Italien inte visar tillvxät. Man pekar på att Tyskland förblir motorn och beräknas växa med 2 procent i år.

Läs mer Nexus.nordea.com/research/attachment/11866

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.