Stig Björne: Tudelad arbetsmarknad enligt Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet har presenterat sin senaste rapport om lönebildningen på svensk arbetsmarknad. I denna pekar man på att arbetsmarknaden blir allt mer tudelad mellan de som är fast etablerade på … [Read more...]

SCB: Inflationen ökar

SCB meddelade häromdagen att inflationstakten ökar. Det är i och för sig sant men man måste nog modifiera det något. Inflationstakten i den svenska ekonomin var -0,1 procent i oktober (deflation) men … [Read more...]

Stig Björne: Senaste siffrorna från SCB – Inflationen fortsatt låg

SCB har korrigerat takten för inflationen i juli. De senaste siffrorna säger att inflationstakten var 0,0 procent i juli vilket är en minskning från juni då den var 0,2. Under motsvarande period förra … [Read more...]

Ekonomistyrningsverket: Budgetunderskott under 2014

Enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) så blir det ett förhållandevis stort underskott i de offentliga finanserna under 2014. Underskottet väntas uppgå till knappt 90 miljarder kronor eller vilket … [Read more...]

Långsam återhämtning

Regeringen har presenterat sin nya prognos över hur den svenska ekonomin ska utvecklas. Regeringen uttrycker det som att ”Svensk ekonomi väntas gradvis återhämta sig efter den längsta och djupaste … [Read more...]

Stig Björne: Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i maj

Det är inte bara restaurangbranschen som går bra i Sverige så gör även detaljhandeln. Under maj ökade försäljningsvolymen med tre procent jämfört med maj förra året. Ökningen fördelar sig på upp 5,1 … [Read more...]

Minskade investeringar?

SCB gör med viss periodicitet en investeringsenkät som vänder sig som den svenska industrin. Lite oroväckande visar den att de svenska företags investeringar planerar att minskas. Stig Björne I … [Read more...]

Stig Björne: Företagsundersökning från Riksbanken

Riksbanken har presenterat sin företagsundersökning för maj månad. Den visar glädjande nog att konjunkturen har blivit bättre sedan början på året. Riksbankens undersökning visar också att framstegen … [Read more...]

Finanspolitiska rådet

Regeringens ekonomiska politik utvärderas löpande av det Finanspolitiska rådet. Varje år genomför man en granskning av den ekonomiska politiken och vilka åtgärder som har genomfört. Stig … [Read more...]

Stig Björne: Låg inflation

Inflationen är fortsatt extremt låg i den svenska ekonomin. Under maj månad 2014 minskade inflationstakten från oförändrad i april till minus 0,2 procent i maj. Inflationstakten ( förändringen av KPI … [Read more...]