Stig Björne: BNP ökar bara sådär…

Ibland så måste statistikansvariga myndigheter ändra eller uppdatera i olika typer av statistik. Denna gång kommer förändringar i hur man räknar på Bruttonationalprodukten (BNP).

Stig Björne

Detta mot bakgrund av att det regelverk som styr detta (Europeiska National- och Regionalräkenskapssystemet 2010 (ENS)) förändras samt en allmän översyn av källor och modeller.

Förändringarna kommer att medföra att Sveriges BNP för 2011 – och därmed också framåt från 2011 – ökar med ca fem procentenheter (en inte oväsentlig ökning). Anpassningen till EU:s regelverket står för fyra procent och övriga ändringar för resten.

Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) som bland annat utgör den större delen av basen för beräkningen av EU-avgiften, höjs ungefär i motsvarande grad. Tillväxttakten påverkas egentligen inte av ändringarna då hela tidsserien nivåjusteras uppåt från 2011.

BNP höjs kommer också den svenska BNP per capita att öka med cirka 19 000 kronor från 368 000 till cirka 387 000 kronor för helåret 2011.

Det blir intressant att så hur det påverkar rankningar från OECD och andra organisationer – det är ju inte säkert att förändringarna slår lika i alla länder. Detta – om något – visar att statistik inte säger allt.

Svensk konsumtion i utlandet respektive utländsk konsumtion i Sverige, har nya uppgifter tillkommit i beräkningarna för åren 2006 och framåt. Effekten på BNP blir liten eftersom nedrevideringen av utländsk konsumtion i Sverige – motsvaras av en upprevidering av hushållskonsumtionen.

Läs mer på www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.