Konjunkturinstitutet: Trögt för svenska ekonomin

Många tecken tydde på att den svenska ekonomin var på gång mot en högre tillväxt. Det visar Konjunkturinstitutets senaste Konjunkturbarometer. Det oroliga läget i världen och den tröga återhämtningen i Europa gör att exporten inte lyfter vilket är en förutsättning för att tillväxten ska komma upp på runt tre procent eller mer. Investeringarna i näringslivet också svaga.

Stig Björne

Det finns emellertid ljuspunkter och till dem hör ett ökat bostadsbyggande som kan hålla i sig under ett antal år. I Konjunkturinstitutets undersökning visar företagens svar dock att man signalerar dock positivare tongångar nu. Även andra indikatorer pekar på att köplusten på våra exportmarknader tar fart under 2015. I förhållande till den svaga ekonomiska tillväxten har sysselsättningen utvecklats påfallande starkt. Den förbättrade konjunkturen 2015—2018 gör att sysselsättningen fortsätter att öka med ca 1 procent per år till 2018. Samtidigt har arbetslösheten förblivit hög beroende på ett kraftigt ökat antal personer som vill in på arbetsmarknaden.

Under de närmaste åren ökar sysselsättningen och tillväxten av arbetskraften blir mindre vilket gör att nettot gör att arbetslösheten minksar. Arbetslösheten faller därmed tillbaka till omkring 6,5 procent 2017 och 2018. Svag konjunktur i Sverige och i omvärlden har gjort att inflationen varit mycket låg de senaste åren. Tillsammans med dämpade inflationsutsikter utgjorde detta grunden för Riksbankens beslut i juli att sänka reporäntan från 0,75 procent till 0,25 procent.

Konjunkturinstitutet menar att mycket talar för att perioden med exceptionellt låg inflation snart är över. Inflationen (KPIF) stiger från 0,6 procent i år till 1,5 procent nästa år. Detta är dock fortfarande under Riksbankens mål. Eftersom inflationsutsikterna även på längre sikt är låga börjar räntan höjas först mot slutet av 2015.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.