3000 miljarder kronor i lån

Så mycket hade de svenska hushållen i lån från banker och andra finansinstitut under augusti 2014. Ser man till den årliga ökningen så var den (från augusti 2013) så var den drygt 150 miljarder kronor eller 5,6 procent.

Stig Björne

Den senaste månaden var ökningen 13 miljarder – något lägre än årstakten med andra ord.

Av de totala skulderna för hushållen var ca 80 procent lån till bostäder. Ökningen för bostadslånen var drygt 130 miljarder kronor på årsbasis eller knappt sex procent. Bostadslånen ökar alltså något snabbare än andra typer av krediter. Totalt uppgick hushållens utestående bostadslån hos banker och kreditinstitut till drygt 2 400 miljarder. Den del som inte är bostadslån är blancolån (konsumtion etc) Dessa uppgick till ca 180 miljarder och växte med knappt fem procent.

Räntorna då? Jo de är på väg ned bland annat mot bakgrund av Riksbankens sänkning av Reporäntan. För nya lån under augusti sjönk genomsnittsräntan från 2,21 till 2,15 procent. Och det är både de rörliga och bundna räntorna som sjunker. Den rörliga räntan uppgick till 2,11 procent i augusti vilken är sänkning med 7 punkter jämfört med i juli.

 

Ränta, hushållens nya låne- avtal

Ränta, hushållens nya bolåne-avtal

Tillväxt-takt, utlåning till hushåll

Aug-13

2,99%

2,72%

4,9%

Juli -14

2,44%

2,21%

5,6%

Aug-14

2,41%

2,15%

5,6%

Att lånen ökar i den takt dem gör är fortsatt en utmaning för Riksbanken, Finansinspektionen med flera. Förslag som ska bromsa kreditökningen planeras komma under hösten. Oavsett vad man kommer föreslå är det en delikat balans för att inte bromsa för mycket. Fastighetspriserna fortsätter ju uppåt vilket medför att de i sig bidrar till ökade lån.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.