De offentliga finanserna

SCB har presenterat de officiella siffrorna för hur Sverige – eller den svenska offentliga ekonomin – står sig i relation till konvergenskriterierna. Den offentliga svenska förvaltningens finansiella sparande uppgick till -50 miljarder kronor år 2013 enligt reglerna för EU:s konvergenskriterier.

Stig Björne

Det motsvarar ett minus på 1,3 procent relativt BNP. Jämfört med 2012 försämrades det finansiella sparandet med 16 miljarder kronor. Sverige når dock ändå med råge upp till EU:s kriterier i detta avseende.

Den konsoliderade bruttoskulden steg med knappt 120 miljarder kronor 2013. Bruttoskulden som andel av BNP har därmed ökat från 36,4 procent av BNP 2012 till 38,6 procent 2013. Detta eftersom ökningen av skulden är större än ökningen av BNP 2013.

Nu är det dock inte bara underskott som förklarar detta utan inte minst att Riksbanken lånade upp ytterligare 100 miljarder kronor från staten som Riksgälden finansierade genom emission av obligationer i utlandet.

Ett slags ytterligare buffert för Riksbanken. Sverige klarar dock även i detta avseende EU:s konvergenskriterier med marginal. Bruttoskulden får inte överstiga 60 procent (vilket få länder inom EU klarar överhuvudtaget, varken Frankrike eller Tyskland).

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.