SCB: Inflationen ökar

SCB meddelade häromdagen att inflationstakten ökar. Det är i och för sig sant men man måste nog modifiera det något. Inflationstakten i den svenska ekonomin var -0,1 procent i oktober (deflation) men … [Read more...]

De offentliga finanserna

SCB har presenterat de officiella siffrorna för hur Sverige – eller den svenska offentliga ekonomin – står sig i relation till konvergenskriterierna. Den offentliga svenska förvaltningens finansiella … [Read more...]

Stig Björne: Vad driver den svenska ekonomin?

SCB har publicerat en intressant artikel om vad som driver den svenska tillväxten i dagsläget. Och det är de svenska hushållens konsumtion som varit motorn i den svenska ekonomin under de senaste … [Read more...]

Bättre för de flesta sedan 90-talet

SCB beskriver den ekonomiska utvecklingen för en genomsnittlig svensk barnfamilj från år 1997 och framåt. Den genomsnittliga barn­familjen har fått högre inkomst­standard under 2000-talet, och andelen … [Read more...]

Fortsatt höga livsmedelspriser i Sverige

Eurostat (och SCB) har jämfört livsmedelspriserna i Europa. Och undersökningen visar att Sverige fortsatt har förhållandevis höga priser, fjärde högst i Europa. I genomsnitt låg prisnivån för … [Read more...]

Mer pengar till högskolesektorn

SCB har presenterat statistiken över satsningar på forskning och utveckling inom universitet och högskolor år 2011. Det visar sig att de totala satsningarna uppgick till inte mindre än 29,7 miljarder … [Read more...]

SCB om hushållens lån och bankernas utlåning

SCB:s septemberrapport visar att hushållens lån håller en årlig tillväxttakt på 4,5%, en minskning på 0,1% i jämförelse med augusti 2012. I september 2011 var tillväxttakten 5,8% och hade en avtagande … [Read more...]

Inflationen minskar enligt SCB

Inflationstakten i den svenska ekonomin dalar. Under september var inflationen 0,4%, en minskning sedan augusti då den var 0,7%. Konsumentprisindex (KPI) steg med i genomsnitt 0,4% från augusti till … [Read more...]

Stig Björne: Vi lever längre – medelålder kanske 90 år 2060!

Svenska medelåldern har ökat nästan sedan 1850-talet. Det finns undantag när svår sjukdom drabbat landet i slutet av 1910- och 1960-talet. Då bromsades männens medellivslängd. År 2011 var … [Read more...]

Stig Björne: Fler äldre jobbar mer enligt SCB

SCB:s analys om arbetsdeltagande bland äldre, över 65 år, pekar på att en större del av befolkningen fortsätter att arbeta efter 65 års ålder. Sedan början av 2000-talet har andelen 65 och 66-åringar … [Read more...]