OECD om Sveriges framtida möjligheter

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har genomfört en utvärdering av innovationsklimatet i Sverige (en del annat ingår också) och man har kommit med en del slutsatser och rekommendationer till … [Read more...]

Lägre bolagsskatter

Konjunkturinstitutet har haft ett regeringsuppdrag där man har sett över bolagsskatternas utveckling internationellt. Bakgrunden är att den allt mer globaliserade ekonomin har gjort att skattebaser — … [Read more...]