Högre skatteintäkter 2012/2013

2013 års taxering av 2012 års inkomster visade på en hygglig ökning av den beskattningsbara förvärvsinkomsten fysiska personer, knappt 70 miljarder kronor vilket motsvara ca fyra procent. Totalt … [Read more...]