God utveckling av skatteunderlaget

Hittills i år har svensk ekonomi haft en något blygsammare utveckling är tidigare prognosticerat. I stort sett alla har skrivit ned sin BNP-prognoser för 2014. Så även Sveriges kommuner och landsting … [Read more...]