Fortsatt låg inflation

Den svenska inflationen fortsätter att vara låg. Under augusti uppgick den till 0,1 procent (samma som juli). KPI steg med i genomsnitt 0,1 procent från juli 2013 till augusti 2013.

Ökade priser på kläder och skor bidrog till att takten ökade (9,0 procent) med 0,4 procentenheter och på el (1,5 procent) med 0,1 procentenhet uppåt. Prisutveckling som verkar åt andra hållet var livsmedel (-0,8 procent), transporttjänster (-3,9 procent) och paketresor (-9,9 procent), vilka vardera bidrog med 0,1 procentenhet nedåt.

Förändringen av KPI (inflationstakten) sett på ett år sikt (aug 2012-aug 2013) var 0,1 procent i augusti, vilket är oförändrat från juli. Ökningen det senaste året beror på högre livsmedelspriser och höjda hyror. Medan lägre räntekostnader och drivmedel verkar åt andra hållet. Ser man till KPIF (KPI med fast ränta) var inflationen 1,2 procent i augusti, vilket är oförändrat från juli. Från juli till augusti steg KPIF med i genomsnitt 0,1 procent. Under samma period förra året steg KPIF med 0,1 procent.

Inflationstakten enligt HIKP (index för jämförelser inom EU) i Sverige var 0,8 procent i augusti 2013. Från juli till augusti steg priserna i genomsnitt med 0,1 procent. Under samma period förra året steg priserna i genomsnitt med 0,1 procent. HIKP var 113,86 (2005=100) i augusti 2013. Inflationstakten för EU-länderna var 1,7 procent (juli). För EMU-länderna var inflationstakten 1,6 procent.

Se www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.