Förändringen av KPI -inflationen på minus

Förändringen av KPI – eller inflationstakten – låg på minussidan i november, -0,2 procent. Sedan förra månaden har inflationen minskat från -0,1 procent, KPI föll med 0,1 procent. Däremot är takten … [Read more...]

Stig Björne: Låg inflation

Inflationen är fortsatt extremt låg i den svenska ekonomin. Under maj månad 2014 minskade inflationstakten från oförändrad i april till minus 0,2 procent i maj. Inflationstakten ( förändringen av KPI … [Read more...]

Fortsatt låg inflation

Den svenska inflationen fortsätter att vara låg. Under augusti uppgick den till 0,1 procent (samma som juli). KPI steg med i genomsnitt 0,1 procent från juli 2013 till augusti 2013. Ökade priser på … [Read more...]