HUI om julhandeln 2013

Julhandeln i december är den viktigaste handelsmånaden för väldigt många handelsföretag både inom sällanköps- och dagligvaruhandeln.

Stig Björne

HUI har presenterat sin prognos för julhandeln vilken pekar på att omsättningen i den egentliga detaljhandeln bedöms öka med 1,5 procent i december 2013 i jämförelse med samma månad året innan. Fördelat på de ingående delarna så väntas dagligvaruhandeln öka med 2,5 procent medan sällanköpsvaruhandeln väntas öka med en procent.

HUI Researchs prognos är en försäljning i detaljhandeln på totalt 65,6 miljarder kronor i årets julhandel. Vinnarna i årets julhandel spås bli kläder och mat, där försäljningen väntas öka med 2,5 procent i respektive grupp. HUI menar att utvecklingen nu ser ut att ta bättre fart under hösten och vintern.

Man menar dock att det finns anledning att vara ödmjuk i prognoserna, det finns flera hot mot julhandeln, bland annat utvecklingen i Europa. HUI pekar på att konsumenterna har under senare år prioriterat andra branscher, där restauranger och resor gått starkt på bekostnad av detaljhandeln.

Man menar att även i år kommer resesektorn gynnas då det är arbetstagarjul som ger goda möjligheter att med få semesterdagar få ut en lång ledighet.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.