Stig Björne: Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i maj

Det är inte bara restaurangbranschen som går bra i Sverige så gör även detaljhandeln. Under maj ökade försäljningsvolymen med tre procent jämfört med maj förra året. Ökningen fördelar sig på upp 5,1 … [Read more...]

Stark utveckling i detaljhandeln

Nya siffror från HUI Research visar att försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med hela 4,5 procent i november jämfört med november 2012. Den stora ökningen stod sällanköpshandeln för, inte mindre … [Read more...]

HUI om julhandeln 2013

Julhandeln i december är den viktigaste handelsmånaden för väldigt många handelsföretag både inom sällanköps- och dagligvaruhandeln. Stig Björne HUI har presenterat sin prognos för julhandeln … [Read more...]