Stig Björne: Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i maj

Det är inte bara restaurangbranschen som går bra i Sverige så gör även detaljhandeln. Under maj ökade försäljningsvolymen med tre procent jämfört med maj förra året. Ökningen fördelar sig på upp 5,1 … [Read more...]

HUI om julhandeln 2013

Julhandeln i december är den viktigaste handelsmånaden för väldigt många handelsföretag både inom sällanköps- och dagligvaruhandeln. Stig Björne HUI har presenterat sin prognos för julhandeln … [Read more...]