Lånen fortsätter öka

Tillväxttakten på årsbasis på lån från MFI (monetära finansinstitut där bostadsinstitut o banker ingår) till hushållen ökade under oktober till 4,9%. Det är en uppgång från september med 0,1%.

Stig Björne

Trendmässigt ökar utlåningen och sedan januari har den ökat med 0,4 procentenheter. Hushållens skuld uppgick till ca 2,88 miljarder kronor vilket var 134 miljarder mer i jämförelse med oktober 2012.

Det är framför allt bostadslånen som har ökat (115 av 134 miljarder) och bostadslånen allena hade en årlig tillväxttakt på 5,2 procent. Bostadslånen hos MFI var 2 319 miljarder. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån samt övriga lån där bland annat lantbruksfastighet utgör säkerhet. Konsumtionslånen uppgick i oktober till 172 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 3,9 procent.

Den rörliga räntan ökade något, från 2,94 procent i september till 2,95 procent i oktober. Trots det var hushållens genomsnittliga ränta på nya avtal oförändrade jämfört med föregående månad, som uppgick totalt till 2,96 procent. Den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån var i oktober 2,84 procent vilket är en minskning jämfört med september, då den uppgick till 2,87 procent.

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till icke-finansiella företag uppgick i oktober till 2,88 procent, jämfört med 2,91 procent i september.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.