Lånen fortsätter öka

Tillväxttakten på årsbasis på lån från MFI (monetära finansinstitut där bostadsinstitut o banker ingår) till hushållen ökade under oktober till 4,9%. Det är en uppgång från september med 0,1%. Stig … [Read more...]

Tillväxttakten på hushållens lån minskar

Tillväxttakten på hushållens lån har minskat något från november till december 2012. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Det visar ny statistik från SCB. I december 2012 … [Read more...]